Veleposlaništvo RS Haag /Konzularne informacije /Vpis v Rojstno matično knjigo /

Pravna podlaga:

Zakon o matičnem registru

Zakon o osebnem imenu

 

Postopek je odvisen od tega, ali sta starša poročena, ali je poroka vpisana v slovensko poročno matično knjigo, in ali sta starša slovenska državljana.

 

Če nista poročena, je treba najprej urediti priznanje očetovstva, in skupaj z otrokom se morate zglasiti na Veleposlaništvu RS v Haagu. Če starša pred rojstvom otroka nista bila poročena, podpiše oče na veleposlaništvu zapisnik o priznanju očetovstva. To velja tudi v primeru, ko sta se starša poročila po rojstvu otroka.

V primeru vpisane poroke v slovensko poročno matično knjigo in slovenskega državljanstva obeh staršev, se vpis otroka v Rojstno matično knjigo lahko uredi po pošti.

 

Za vpis v slovensko državljanstvo pripravite naslednje dokumente: 

 

1. rojstni list otroka na mednarodnem obrazcu (potrebujemo original, ki ga obdržimo),

 

2. izpisek iz občine z naslovom, kjer otrok živi (uittreksel uit GBA/BRP) (potrebujemo original, ki ga obdržimo),

 

3. priznanje očetovstva (zapisnik se izpolni na veleposlaništvu) oz. morebitna kopija izpiska iz poročne matične knjige,

 

4. osebna dokumenta obeh staršev,

 

5. v primeru, da eden od staršev ni Slovenec, sporočite, katero državljanstvo ima – na podlagi tega sporočimo, ali mora biti rojstni list na mednarodnem obrazcu tudi OVERJEN ali ne,

 

6. izpolnjene in podpisane obrazce za otroka (zaprosite pri nas):

 

a) vloga za priglasitev otroka v državljanstvo RS, če je eden od staršev državljan RS,

 

b) prijava stalnega prebivališča,

 

c) zahteva za vpis v evidenco volilne pravice.

 

7. potrdilo o plačani taksi.

 

Taksa za priglasitev v državljanstvo znaša 13 €. Konzularno takso nakažete na transakcijski račun pri banki ABNAMRO: NL31ABNA0559317522, Ambassade van Slovenië, Den Haag. V opombi navedete konzularna taksa in vaše ime.

V primeru, da sta oba starša državljana Slovenije, je vpis takse prost.

Ob vlogi za vpis v državljanstvo lahko oddate tudi vlogo za nov osebni dokument za otroka. V tem primeru s seboj prinesite 1 fotografijo otroka, izdelani po merilih za biometrične potne liste. Nov dokument bo sicer šel v obdelavo šele po tem, ko je bil otrok vpisan v državljanstvo.

 

Taksa za potni list za otroke z veljavnostjo 3 let je 57 €, za osebno izkaznico pa 44 €.

Potni list prevzame eden od staršev osebno na veleposlaništvu.