Veleposlani┼ítvo RS Haag /Novice /
03.11.2015  

Javni poziv za vlaganje zahtev za verifikacijo neizpla─Źanih starih deviznih vlog

Obve┼í─Źamo vas, da je Ministrstvo za finance Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 8. ─Źlena Zakona o na─Źinu izvr┼íitve sodbe Evropskega sodi┼í─Źa za ─Źlovekove pravice v zadevi ┼ítevilka 60642/08 objavilo javni poziv za vlaganje zahtev za verifikacijo neizpla─Źanih starih deviznih vlog, v katerem vse imetnike neizpla─Źanih starih deviznih vlog s terjatvami do Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavne filijale Sarajevo in Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavne filijale Zagreb poziva k vlo┼żitvi zahtev za verifikacijo neizpla─Źanih starih deviznih vlog.

Var─Źevalci lahko dodatne informacije v zvezi z vlaganjem zahtev za verifikacijo dobijo pri Skladu RS za nasledstvo naslovu MF.Info-SRSN(at)mf-rs.si ali po telefonu na ┼ítevilki +386 1 369 6969 ter na spletni strani Sklada na naslovu www.srsn.si. Na spletni strani Sklada bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vpra┼íanja glede postopkov verifikacije.

Celotno besedilo javnega poziva, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS:

"Ministrstvo za finance Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 8. ─Źlena Zakona o na─Źinu izvr┼íitve sodbe Evropskega sodi┼í─Źa za ─Źlovekove pravice v zadevi ┼ítevilka 60642/08 (Uradni list RS, ┼ít. 48/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon) objavlja

javni poziv

za vlaganje zahtev za verifikacijo neizpla─Źanih starih deviznih vlog

Predmet in namen javnega poziva

Vse imetnike neizpla─Źanih starih deviznih vlog s terjatvami do Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavne filijale Sarajevo (v nadaljnjem besedilu: Glavna podru┼żnica Sarajevo) in Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavne filijale Zagreb (v nadaljnjem besedilu: Glavna podru┼żnica Zagreb) pozivamo k vlo┼żitvi zahtev za verifikacijo neizpla─Źanih starih deviznih vlog.

V skladu s prvim odstavkom 21. ─Źlena Zakona se odlo─Źanje o zahtevah za verifikacijo neizpla─Źanih starih deviznih vlog pri Glavni podru┼żnici Sarajevo odlo┼żi do pridobitve podatkov iz ─Źetrtega odstavka 9. ─Źlena Zakona. Datum pridobitve omenjenih podatkov bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Sklada Republike Slovenije za nasledstvo.

Upravi─Źenci

V skladu z Zakonom so upravi─Źenci fizi─Źne osebe, ki imajo terjatev iz naslova neizpla─Źane stare devizne vloge. Upravi─Źenci so tudi civilne pravne osebe, ki so bile po predpisih o deviznem poslovanju SFRJ imetniki neizpla─Źane stare devizne vloge. V primeru, da je fizi─Źna oseba pridobila terjatev iz naslova neizpla─Źane stare devizne vloge na podlagi veljavnega pravnega posla, je upravi─Źena uveljavljati zahtevo za verifikacijo le, ─Źe je njena pridobitev terjatve evidentirana pri Glavni podru┼żnici Sarajevo oziroma Glavni podru┼żnici Zagreb do 1. 12. 2015.

Na─Źin in rok vlaganja ter vsebina zahteve za verifikacijo

Zahteva se vlo┼żi osebno ali po po┼íti pri Skladu Republike Slovenije za nasledstvo, javnem skladu, Glin┼íka 3, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Sklad). Zahtevo lahko upravi─Źenci vlo┼żijo sami, Sklad pa bo na voljo za pomo─Ź in pojasnila.

Zahtevo za verifikacijo se vlo┼żi od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2017. Zaradi hitrej┼íega re┼íevanja vlog priporo─Źamo, da se zahteva vlo┼żi na obrazcu, ki je priloga Pravilnika o vsebini in obliki zahteve za verifikacijo neizpla─Źane stare devizne vloge (Uradni list RS, ┼ít. 81/2015), objavljen pa je tudi na spletni strani Sklada na naslovu www.srsn.si. Obrazec se izpolni v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani Sklada na naslovu www.srsn.si.

Zahteva za verifikacijo mora vsebovati:

-       podatke o upravi─Źencu, in sicer osebno ime, datum, kraj rojstva, naslov stalnega prebivali┼í─Źa upravi─Źenca oziroma naziv in sede┼ż ter dav─Źno ali drugo identifikacijsko ┼ítevilko upravi─Źenca,

-       osebno ime in naslov stalnega prebivali┼í─Źa morebitnega zakonitega zastopnika oziroma poobla┼í─Źenca upravi─Źenca;

-       podatke o neizpla─Źani stari devizni vlogi;

-       v primeru pridobitve terjatve z dedovanjem, navedbo pravnega prednika in podlage za dedovanje;

-       naslov za vro─Źanje, ─Źe ni enak naslovu stalnega prebivali┼í─Źa upravi─Źenca;

-       podpis upravi─Źenca (v primeru vlaganja po po┼íti mora biti podpis upravi─Źenca na zahtevi overjen).

Zahtevi je treba prilo┼żiti:

-       listine o neizpla─Źani stari devizni vlogi (izvirnik ali kopija devizne hranilne knji┼żice ali pogodbe o depozitu ali druge listine, ki izkazujejo obstoj in vi┼íino terjatve);

-       kopija osebnega dokumenta upravi─Źenca;

-       pooblastilo ali drug posami─Źen akt, ki daje podlago za zastopanje, ─Źe upravi─Źenec vlaga zahtevo po zakonitem zastopniku ali poobla┼í─Źencu (─Źe upravi─Źenca zastopa poobla┼í─Źenec, ki ni odvetnik, mora biti pooblastilo overjeno);

-       pravni akt, ki je podlaga za pravno nasledstvo;

-       dokazilo o imetniku in ┼ítevilki transakcijskega oziroma osebnega ra─Źuna, na katerega bodo nakazana sredstva iz neizpla─Źane stare devizne vloge;

-       pisna izjava upravi─Źenca s prevzemom materialne in kazenske odgovornosti, da neizpla─Źana stara devizna vloga ni bila prenesena na drugo osebo.

Za odlo─Źanje v postopku verifikacije je pristojen Sklad. V postopku verifikacije se bo ugotavljalo upravi─Źence, obstoj in vi┼íino posamezne neizpla─Źane stare devizne vloge ter obra─Źunalo obresti v skladu z dolo─Źbami Zakona. ─îe bo Sklad ugotovil, da je zahteva za verifikacijo utemeljena, bo pripravil informativni izra─Źun, ki ga bo vro─Źil upravi─Źencu na stalni naslov ali na naslov za vro─Źanje. ─îe upravi─Źenec izra─Źunu ne bo ugovarjal, bo Sklad izpla─Źal pripadajo─Źi znesek 30. dan po pravnomo─Źnosti izra─Źuna.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z vlaganjem zahtev za verifikacijo lahko upravi─Źenci dobijo pri Skladu na naslovu MF.Info-SRSN(at)mf-rs.si ali po telefonu na ┼ítevilki +386 1 369 6969 ter na spletni strani Sklada na naslovu www.srsn.si Na spletni strani Sklada bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vpra┼íanja glede postopkov verifikacije."