Veleposlaništvo RS Haag /Novice /
11.02.2010  

Program spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije v obodbju 2010-2015

Vlada RS je sprejela "program spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije v obdobju 2010-2015". Pomembno vlogo pri koordinaciji izvajanja programa bo imela Regijska razvojna agencija Mura (RRA Mura): www.investpomurje.eu. Podatki o poslovnih središčih bodo objavljeni tudi na spletnem portalu JAPTI www.Business-Zones.si, konkretne poslovne priložnosti pa na spletnem portalu JAPTI www.InvestSlovenia.org. Eden od pomembnih instrumentov bo finančni instrument "spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest" v obliki investicijskih spodbud, za katerega je v letu 2010 predvidenih 4,1 mio EUR in do konca leta 2015 skupaj 20 mio EUR. Investicijske spodbude se bodo izvajale z javnimi razpisi za spodbujanje začetnih investicij v smislu sofinanciranja - pomoči, ki pri velikih podjetij lahko znaša 30% upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjanja delovnih mest in bo pri velikih projektih znašala od 50 000 EUR do 500 000 EUR. Delež pomoči pri majhnih podjetjih je lahko 50%.