Veleposlaništvo RS Haag /Novice /
31.08.2015  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, je skladno z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. l. RS št. 26/07- UPB; v nadaljevanju ZRLI) vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači.

Na Veleposlaništvu RS v Haagu bo volivec lahko dal podporo zahtevi na predpisanem obrazcu v poslovnem času, zaželeno ob predhodni najavi.

Prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev je torek, 1. 9. 2015, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa petek, 30. 10. 2015. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu. Obrazci so na razpolago tudi na Veleposlaništvu RS v Haagu.

Skladno s 16b. členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom predstavništva na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se dana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.